LAHTI POSTER TRIENNIAL

21th INTERNATIONAL POSTER EXHIBITION IN FINLAND 2021

REGISTRATION RUNS 1 AUGUST – 30 NOVEMBER, 14 DECEMBER 2020.


LAHDEN JULISTE­TRIENNALE

21. KANSAINVÄLINEN JULISTENÄYTTELY SUOMESSA 2021

ILMOITTAUTUMINEN ON KÄYNNISSÄ 1.8. – 30.11.2020. 14.12.2020.

ORGANIZERS

Lahti Poster Museum

Grafia, Association of Visual Communication Designers in Finland

Poster Friends’ Guild

ORGANIZING COMMITTEE

Pekka Loiri, Graphic Designer, Chairman of the Lahti Poster Triennial

Esa Ojala, Graphic Designer, Professor, Chairman of the Organising Committee

Kari Piippo, Graphic Designer

Marion Robinson, Graphic Designer

Katri Soramäki, Executive Director, Grafia

Hanna Suihko, Curator, The Lahti Poster Museum, Secretary General of the Lahti Poster Triennial

COMPETITION COMMITTEE

The competition committee for selecting the exhibited posters.

Hilppa Hyrkäs, Graphic Designer

Päivi Häikiö, Graphic Designer

Anssi Kähärä, Graphic Designer

Pekka Piippo, Graphic Designer

Antti Raudaskoski, Graphic Designer

Hanna Suihko, Curator, Lahti Poster Museum, Secretary General of the Lahti Poster Triennial

INTERNATIONAL JURY

The International Jury selects the prize-winning posters

Manuel Estrada, Graphic Designer / Spain

Daniela Haufe, Graphic Designer, Professor / Germany

Apex Lin, Graphic Designer, Professor / Taiwan

Irena Przymus, Curator, Muzeum Narodowe w Poznaniu / Poland

Ville Tietäväinen, Graphic Designer / Finland

EXHIBITION

Autumn 2021

The precise dates for the exhibition will be given at the latest in the spring of 2021, when the schedule for the completion of the new museum will be confirmed.

The Lahti Art, Poster and Design Museum LAD

Päijänteenkatu 9 C 1, 15140 Lahti

CATEGORIES

A Environmental posters (The Lauri Tarasti Prize)

B Homes and Habitation – Wood in Homes for Sustainable Development (The Special Prize of the Asko Foundation)

C Ideological, social and cultural posters

SUBMISSION DATE AND ADDRESS

The posters are to be sent in digital format to the address

www.lahtipostertriennial2021.fi

between 1 August and 14 December 2020.

Payment of the registration fee and the registration of information will close at 10 pm (22 hrs) CET on 14 December 2020.

The uploading of the poster files will close when the date changes in the last time zone.

WORKS SUBMITTED FOR THE EXHIBITION AND ENTRY FEE

All the posters need to have been published after 1 January 2018.

The minimum size for accepted posters is 42 x 60 cm and the maximum size is 120 x 180 cm. The Lahti Poster Museum reserves the right to exclude from the exhibition posters smaller or larger than these dimensions.

An individual artist or group of artists may upload a maximum of four posters in digital format to the address

www.lahtipostertriennial2021.fi.

The format for the poster documents is as follows:

Long side 3508 pixels | JPG | RGB | 300 dpi.

There is an entry fee of €20 per artist/artist group. Four posters can be submitted with payment of the €20 fee.

Educational institutions are requested to contact lahtipostertriennial@gmail.com.

The Competition Committee will select the posters for the exhibition from the submitted image files.

The paper versions of posters accepted for the exhibition in all the series (A, B and C) are to be sent no later than 28 February 2021 to the Lahti Poster Museum, P. O. Box 113, 15111 Lahti.

THE POSTAL PACKAGE IS TO BE MARKED “NO COMMERCIAL VALUE”.

The material will remain in the collections of the Poster Museum.

EXHIBITION CATALOGUE

The exhibition catalogue will cost €50 when ordered in advance. The price includes postage to all countries.

SELECTION

The posters for the exhibition will be selected by the Competition Committee. The prize-winning posters will be selected by the International Jury.

EVALUATION CRITERIA

Prizes will be awarded to posters meeting high requirements with regard to creativity, originality, aesthetic quality, and communicative function.

PRIZES

Grand Prix 5,000 €

The Grafia Tapani Aartomaa Prize 4,000 €

The Lauri Tarasti Prize for Environmental Posters 4,000 €

The Lahti Prize 3,000 €

The Special Prize of the Asko Foundation 3,000 €

Certificates of honour

The jury may also award other prizes.

RULES

1. An entry fee of €20 per registered participant is charged for taking part in the Poster Triennial of 2021. The fee is paid in connection with registration at the web address

www.lahtipostertriennial2021.fi. Four posters can be submitted with the payment of the €20 fee.

2. Following payment of the entry fee, the poster files will be received in jpg format at the web address

www.lahtipostertriennial2021.fi.

An entry form on the webpages is to be filled out, giving the name and contact information of the designer/group of designers, date(s) of birth, the dimensions of the poster (height x width in cm), the category of the poster, the year when it was designed, the client, the title of the poster and its translation in English.

3. Posters accepted for category C are required to be previously published.

4. The organising committee reserves the right to move individual posters to a different category than the one for which the designer has submitted it.

5. The print technique of the posters accepted for the exhibition can be freely selected in all the categories.

6. The registration information shall be filled in carefully. The submitted information will be used in the catalogue of the Lahti Poster Triennial. The organisers of the competition will not be responsible for information given in the entry form.

7. The organisers are entitled to stage exhibitions of the submitted entries in Finland and elsewhere. The organisers have the right to reproduce submitted posters for information and publication purposes, for educational purposes and for marketing without payment of compensation.

In addition, the organisers have the right to reproduce works submitted for the competition in the exhibition catalogue, in other printed matter and in digital format, and to distribute them to the public via the internet, social media and other information networks.

8. The posters and visual materials are not returned and will remain in the collections of the Lahti Poster Museum.

9. The posters accepted for the exhibition must not be framed or mounted.

10. The accepted posters must be packaged carefully. The organisers are not responsible for damage during transport.

11. The accepted participant pays all shipping and insurance costs to the destination, Collections Centre of the Lahti City Museum.

12. Participants will be informed of being accepted for the exhibition. The results of the competition will be announced and the prizes will be awarded at the opening of the exhibition.

The opening date will be specified at the latest in the spring of 2021, when the schedule for the completion of the new museum is confirmed.

13. All participants who have submitted posters are cordially welcome to the opening of the exhibition.

FOR MORE INFORMATION, PLEASE CONTACT:

Hanna Suihko

Curator, The Lahti Poster Museum,

Secretary General of the Triennial

lahtipostertriennial@gmail.com

Tel +358 44 416 4184

The Lahti Poster Museum

P.O. Box 113, 15111 Lahti

www.lahdenmuseot.fi

THE DEADLINE FOR THE ELECTRONIC SUBMISSION

OF POSTERS IS 14 DECEMBER 2020

Payment of the registration fee and the registration will close at 10 pm (22 hrs) CET on 14 December 2020.

The uploading of the poster files will close when the date changes in the last time zone.

JÄRJESTÄJÄ

Julistemuseo Lahti

Grafia ry

Julisteen ystävät -kilta

JÄRJESTELYTOIMIKUNTA

Pekka Loiri, graafinen muotoilija, Triennalen puheenjohtaja

Esa Ojala, graafinen muotoilija, professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Kari Piippo, graafinen muotoilija

Marion Robinson, graafinen muotoilija

Katri Soramäki, toiminnanjohtaja, Grafia ry

Hanna Suihko, amanuenssi, Lahden julistemuseo, Triennalen pääsihteeri

KILPAILUTOIMIKUNTA

Kilpailutoimikunta valitsee näyttelyssä esitettävät julisteet

Hilppa Hyrkäs, graafinen muotoilija

Päivi Häikiö, graafinen muotoilija

Anssi Kähärä, graafinen muotoilija

Pekka Piippo, graafinen muotoilija

Antti Raudaskoski, graafinen muotoilija

Hanna Suihko, amanuenssi, Lahden julistemuseo, Triennalen pääsihteeri

KANSAINVÄLINEN JURY

Kansainvälinen jury valitsee palkittavat julisteet

Manuel Estrada, graafinen muotoilija / Espanja

Daniela Haufe, graafinen muotoilija, professori / Saksa

Apex Lin, graafinen muotoilija, professori / Taiwan

Irena Przymus, amanuenssi, Muzeum Narodowe w Poznaniu / Puola

Ville Tietäväinen, graafinen muotoilija / Suomi

NÄYTTELY

Syksy 2021

Tarkka näyttelyaika varmistuu viimeistään keväällä 2021, kun uuden museon valmistumisaikataulu varmistuu.

Lahden taide-, juliste- ja muotoilumuseo LAD

Päijänteenkatu 9 C 1, 15140 Lahti

SARJAT

A Ympäristöjulisteet (Lauri Tarasti -palkinto)

B Koti ja asuminen – puu kestävän kehityksen kodissa (Askon Säätiön erikoispalkinto)

C Aatteelliset, sosiaaliset ja kulttuurijulisteet

SISÄÄNJÄTTÖAIKA JA LÄHETYSOSOITE

Julisteet tulee lähettää sähköisessä muodossa osoitteeseen

www.lahtipostertriennial2021.fi

1.8.–14.12.2020 välisenä aikana.

Rekisteröitymismaksu ja tietojen rekisteröinti sulkeutuvat 14.12.2020 kello 24.00 Suomen aikaa.

Julistetiedostojen lataaminen sulkeutuu, kun vuorokausi vaihtuu viimeisellä aikavyöhykkeellä.

NÄYTTELYTYÖT JA OSALLISTUMISMAKSU

Kaikkien julisteiden tulee olla 1.1.2018 jälkeen julkaistuja.

Hyväksyttyjen julisteiden minimikoko on 42 x 60 cm ja maksimikoko on 120 x 180 cm. Lahden julistemuseo pidättää itsellään oikeuden jättää näyttelyn ulkopuolelle näitä mittoja pienemmät tai suuremmat julisteet.

Taiteilija tai taiteilijaryhmä voi ladata enintään 4 julistetta sähköisessä muodossa verkko-osoitteeseen

www.lahtipostertriennial2021.fi.

Julistedokumenttien formaatti:

Pitkä sivu 3508 pikseliä | JPG | RGB | 300 dpi.

Perimme osallistumisesta 20 € suuruisen osallistumismaksun, joka on tekijäkohtainen. 20 euron maksua vastaan voi ilmoittaa 4 julistetta.

Oppilaitoksia pyydetään ottamaan yhteyttä lahtipostertriennial@gmail.com

Kilpailutoimikunta valitsee sähköisistä kuvatiedostoista näyttelyyn hyväksytyt julisteet. Kaikkien sarjojen (A, B, ja C) näyttelyyn hyväksytyt työt lähetetään paperisina versioina Lahteen 28.2.2021 mennessä osoitteella Lahden julistemuseo, PL 113, 15111 Lahti.

PAKKAUKSEN PÄÄLLE MERKINTÄ ”EI KAUPALLISTA ARVOA”.

Materiaali jää julistemuseon kokoelmiin.

NÄYTTELYLUETTELO

Näyttelyluettelo maksaa 50 € etukäteen tilattuna. Hinta sisältää postimaksun kaikkialle maailmaan.

VALINTA

Näyttelyjulisteet valitsee kilpailutoimikunta. Palkittavat julisteet valitsee kansainvälinen jury.

ARVOSTELUPERUSTEET

Näyttelyssä palkitaan julisteita, jotka täyttävät korkeat laatuvaatimukset luovuuden, omaperäisyyden, esteettisyyden ja viestinnällisen funktion osalta.

PALKINNOT

Grand Prix 5000 €

Grafia Tapani Aartomaa Prix 4000 €

Lauri Tarasti Prix ympäristöjulisteelle 4000 €

Lahti Prix 3000 €

Askon Säätiön erikoispalkinto 3000 €

Kunniakirjoja

Jury voi halutessaan jakaa muitakin palkintoja.

SÄÄNNÖT

1. Vuoden 2021 Julistetriennaleen osallistumisesta peritään
20 euron ilmoittautujakohtainen osallistumismaksu. Maksu
suoritetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkko-osoitteessa

www.lahtipostertriennial2021.fi. 20 euron ilmoittautumismaksua vastaan voi ilmoittaa mukaan neljä julistetta.

2. Kilpailuun osallistuvista julisteista täytetään säköinen ilmoittautumislomake osoitteessa

www.lahtipostertriennial2021.fi.

Osallistumismaksun maksamisen jälkeen julisteet ladataan palveluun JPG-muodossa.

Osallistumiskaavakkeesta tulee ilmetä suunnittelijan/työryhmän nimi- ja yhteystiedot, syntymäaika, julisteen mitat (korkeus x leveys cm), sarja, suunnitteluvuosi, asiakas sekä julisteen otsikko ja sen käännös englanniksi.

3. C-kategoriaan hyväksyttyjen julisteiden on oltava ennalta julkaistuja.

4. Järjestelytoimikunta pidättää itsellään tarvittaessa oikeuden siirtää yksittäisiä julisteita toiseen kilpailusarjaan kuin mihin suunnittelija itse on julisteen ilmoittanut.

5. Kaikkiin kategorioihin hyväksyttyjen julisteiden painotekniikka on vapaa.

6. Rekisteröitymistiedot tulee täyttää huolellisesti. Tietoja käytetään Lahden Julistetriennalen luettelossa. Kilpailun järjestäjä ei vastaa lähettäjän osallistumiskaavakkeessa antamista tiedoista.

7. Näyttelyn järjestäjällä on oikeus järjestää lähetetyistä kilpailutöistä näyttelyitä Suomessa ja muualla. Näyttelyn järjestäjällä on oikeus toisintaa kilpailuun osallistuneita julisteita tapahtuman tiedotus- ja julkistamistoiminnassa, opetustoiminnassa ja markkinoinnissa korvauksetta.

Lisäksi kilpailun järjestäjällä on oikeus toisintaa kilpailuun osallistuvia töitä näyttelyluettelossa, muissa painotuotteissa, sähköisessä muodossa ja levittää niitä yleisön saataville internetin, sosiaalisen median tai muun tietoverkon avulla.

8. Julisteita ja kuvamateriaalia ei palauteta. Ne jäävät julistemuseon kokoelmiin.

9. Hyväksytyt julisteet eivät saa olla kehystettyjä eivätkä pohjustettuja.

10. Hyväksytyt julisteet on pakattava huolellisesti. Järjestäjä ei vastaa kuljetuksen aikana tapahtuneista vaurioista.

11. Hyväksytty osallistuja maksaa kaikki lähetys- ja vakuutuskulut perille Lahden kaupunginmuseon kokoelmakeskukseen.

12. Osallistujalle ilmoitetaan näyttelyyn hyväksymisestä. Tulokset julkistetaan ja palkinnot jaetaan näyttelyn avajaisissa.

Avajaisten ajankohta tarkentuu viimeistään keväällä 2021, kun uuden museon valmistumisaikataulu varmistuu.

13. Kaikki näyttelyyn julisteita lähettäneet ovat lämpimästi tervetulleita näyttelyn avajaisiin.

LISÄTIETOJA

Hanna Suihko

Amanuenssi, Lahden julistemuseo,

Triennalen pääsihteeri

lahtipostertriennial@gmail.com

+358 44 416 4184

Lahden julistemuseo

PL 113, 15111 Lahti

www.lahdenmuseot.fi

JULISTEIDEN VIIMEINEN JÄTTÖPÄIVÄ SÄHKÖISESTI 14.12.2020

Rekisteröitymismaksu ja tietojen rekisteröinti sulkeutuvat kello 24.00.

Julistetiedostojen lataaminen sulkeutuu, kun vuorokausi vaihtuu viimeisellä aikavyöhykkeellä.